Качество и сертификати

Ние сме отдадени на производството на качествени продукти, доставяни навреме.

STS Holding Group Ltd е сертифицирана по ISO 9001:2015 and GMP DIN EN ISO 22716 стандарти.